procesi i personalizimit

procesi i personalizimit
1. Vizatime ose mostra

Ne marrim vizatimet ose mostrat nga klientët.

2. Konfirmimi i vizatimeve

Ne do të vizatojmë vizatimet 3D sipas vizatimeve ose mostrave 2D të klientëve dhe do t'ua dërgojmë vizatimet 3D klientëve për konfirmim.

3. Kuotim

Ne do të citojmë pasi të marrim konfirmimin e klientëve, ose do të citojmë drejtpërdrejt sipas vizatimeve 3D të klientëve.

4. Bërja e kallëpeve/modeleve

Ne do të bëjmë kallëpe ose patenta pasi të marrim porositë e mykut nga klientët.

5. Marrja e mostrave

Ne do të bëjmë mostra reale duke përdorur kallëpe dhe do t'ua dërgojmë klientëve për konfirmim.

6. Prodhimi masiv

Ne do t'i prodhojmë produktet pasi të marrim konfirmimin dhe porositë e klientëve.

7. Inspektimi

Ne do të inspektojmë produktet nga inspektorët tanë ose do t'u kërkojmë klientëve të inspektojnë së bashku me ne kur të mbarojnë.

8. Dërgesa

Ne do t'i dërgojmë mallrat klientëve pasi të marrim rezultatin e inspektimit në rregull dhe konfirmimin e klientëve.